Ασφάλειες Μάλαμα

epixeirisi

epixeirisi (2)

Εξασφαλίζουμε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Ζείτε από τη δουλειά σας. Η επιχείρησή σας εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων που σας προσφέρουμε εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. Έτσι μπορείτε με σιγουριά να εξασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας θα συνεχίσει να λειτουργεί ό,τι και άν συμβεί.

Προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων

Τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων που έχουμε να σας προτείνουμε είναι ιδανικά για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις. Απευθύνονται στους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν το το εισόδημα της οικογένειάς τους, χωρίς να πληρώνουν υψηλό κόστος. Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα οικονομικά και βασίζονται σε πρωτοποριακό τρόπο τιμολόγησης, που υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και δεν εξαρτάται από την περιοχή.

Μερικές ενδεικτικές καλύψεις που σας προσφέρουμε ειναι:

ΦΩΤΙΑ - ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ 

Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές της επιχείρησής σας, από Φωτιά, Καπνό, Αιθάλη & Νερά Πυρόσβεσης, που οφείλονται σε φωτιά που έχει συμβεί είτε στον χώρο σας, είτε σε χώρο γειτονικό. Καλύπτονται επίσης οι ζημιές από άμεση πτώση κεραυνού στα ασφαλισμένα αντικείμενα.
 
ΕΚΡΗΞΗ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές που μπορεί να προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα (έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά) από Φυσική Έκρηξη (λόγω δηλαδή υπερβολικής πίεσης αερίων ή ατμών που προκάλεσαν τη διάρρηξη τοιχωμάτων κλειστού δοχείου ή χώρου), καθώς και οι Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν από Χημική Έκρηξη (λόγω δηλαδή χημικής αντίδρασης που προκάλεσε διάρρηξη δοχείου ή χώρου).
 
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκαλέσει στην επιχείρηση η πτώση αεροσκάφους ή τμημάτων που αποσπάσθηκαν από αυτό με την προϋπόθεση ότι η πτώση αυτή δεν οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια.
 
ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές που προέρχονται άμεσα από Πυρκαγιά Δασών, Θάμνων, Συστάδων δένδρων κ.λπ.
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
Καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο ασφαλιζόμενος για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων και συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.
(Όριο κάλυψης 1.500 ΕΥΡΩ ανα γεγονός και ετησίως)
 
 
ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ:
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές ή η απώλεια που θα προκαλέσουν οι κλέπτες στην ασφαλισμένη οικοδομή και σε αντικείμενα που είναι μόνιμα προσαρμοσμένα σε αυτήν, κατά τη διάρκεια της απόπειρας ή της διενέργειας της κλοπής.
 
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα εντός κλειστού και στεγασμένου χώρου, οφειλόμενες σε Καταιγίδα και Θύελλα.
 
 
ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα εντός κλειστού και στεγασμένου χώρου και οφείλονται σε Πλημμύρα.
 
 
ΧΙΟΝΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα εντός κλειστού και στεγασμένου χώρου, άμεσα οφειλόμενες στο Χιόνι και στον Παγετό.
 
   
ΔΙΑΡΡΗΞΗ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει τις Υλικές Ζημιές των ασφαλισμένων αντικειμένων που οφείλονται σε διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και/ ή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης και/ ή ύδρευσης και/ ή εγκατάστασης sprinklers.
 
 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των ασφαλιζομένων αντικειμένων, που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες.
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές των ασφαλιζομένων αντικειμένων, που προκλήθηκαν άμεσα από πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες ή και από πράξεις κάθε προσώπου που συμμετέχει με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή οφείλονται σε ενέργειες της νόμιμης αρχής, για την πρόληψη ή /και για την καταστολή της διατάραξης αυτής.
 
 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΡΑΞΗ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές των ασφαλιζομένων αντικειμένων, που προέρχονται άμεσα από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη ή δραστηριότητα, κάθε προσώπου τρίτου προς τον ασφαλιζόμενο.
 
 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές που θα προκληθούν στην επιχείρηση από την πρόσκρουση οχήματος, εφόσον το όχημα οδηγείται από τρίτο, που δεν έχει σχέση με την επιχείρηση και δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο/ λήπτη της ασφάλισης.
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Καλύπτεται κάθε ηλεκτρική βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της επιχείρησης και των ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και των τμημάτων τους, από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε στο ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση και κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης.
(Όριο κάλυψης 1.500 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και 3.000 ΕΥΡΩ ετησίως)
 
 
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλιζόμενα από πτώση δένδρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στηλών και είναι αποτέλεσμα φυσικών και μόνο αιτιών. Καλύπτεται επίσης και το κόστος απομάκρυνσης δένδρων και στηλών τα οποία έπεσαν πάνω στην ασφαλιζόμενη οικοδομή.(Όριο κάλυψης 600 ΕΥΡΩ ανά γεγονός)
 
 
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και προξενούνται από την άμεση επίδραση καπνού που θα διαφύγει ξαφνικά από εγκαταστάσεις θέρμανσης ή εστίες που βρίσκονται εντός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων.
 
 
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Καλύπτεται η Θραύση των υαλοπινάκων-κρυστάλλων, των εξωτερικών θυρών και παραθύρων, καθώς και των εξωτερικών βιτρινών της ασφαλισμένης επιχείρησης, από οποιαδήποτε αιτία (πλην σεισμού). Καλύπτονται και οι δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.(Όριο κάλυψης 1.800 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και 3.000 ΕΥΡΩ ετησίως)
 
 
ΘΡΑΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
Καλύπτεται η Θραύση των Επιγραφών από οποιαδήποτε αιτία. Καλύπτονται και οι δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.
(Όριο κάλυψης 600 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και 1.200 ΕΥΡΩ ετησίως)
 
 
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Καλύπτονται οι ζημιές των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων που φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους και ψυγεία, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, για διάστημα μεγαλύτερο των 6 συνεχών ωρών.
(Όριο κάλυψης 3.000 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και 6.000 ΕΥΡΩ ετησίως)
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Καλύπτονται τα έξοδα καταστολής και περιορισμού, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που έπληξε τον ασφαλισμένο χώρο (Όριο κάλυψης 1.500 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και ετησίως).
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
Καλύπτονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
(Όριο κάλυψης 1.500 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και ετησίως).
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Καλύπτονται τα έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών τα οποία απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην οικοδομή του ασφαλιζόμενου χώρου, λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
(Όριο κάλυψης 1.500 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και ετησίως).
 

ΦΥΛΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Καλύπτονται, σε πρώτο κίνδυνο, τα έξοδα που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος για τη φύλαξη της ασφαλισμένης επιχείρησης, μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.
(Όριο κάλυψης 1.000 ΕΥΡΩ ανά γεγονός)
 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον ζημιωθέντα ασφαλιζόμενο χώρο, καθώς και τα ενοίκια του νέου χώρου, τον οποίο η επιχείρηση προσωρινά χρειάζεται, εφόσον βέβαια η οικοδομή της επιχείρησης κριθεί ακατάλληλη για χρήση, μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.(Όριο κάλυψης 1.500 ΕΥΡΩ ανά γεγονός)
 
 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων (πελατών και επισκεπτών), για Σωματικές Βλάβες ή/και άμεσες υλικές ζημιές από Ατύχημα που θα συμβεί μέσα στον χώρο της επιχείρησης και οφείλεται άμεσα στη λειτουργία της.
(Όριο κάλυψης 10.000 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και 20.000 ΕΥΡΩ ετησίως)
 
 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους, για τις Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς, ακόμη και στον ιδιοκτήτη της οικοδομής που στεγάζεται η επιχείρηση (θεωρείται τρίτος), και οφείλονται άμεσα στη μετάδοση πυρκαγιάς από την ασφαλισμένη επιχείρηση.
(Όριο κάλυψης το 10% του κεφαλαίου της Φωτιάς ή 30.000 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και ετησίως)


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους, για τις Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς, ακόμη και στον ιδιοκτήτη της οικοδομής που στεγάζεται η επιχείρηση (θεωρείται τρίτος), και οφείλονται άμεσα στη διαρροή ύδατος των σωληνώσεων ή /και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης , ψύξης, ύδρευσης από την ασφαλισμένη επιχείρηση.
(Όριο κάλυψης το 10% του κεφαλαίου της Φωτιάς ή 30.000 ΕΥΡΩ ανά γεγονός και ετησίως)
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καλύπτονται οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, όταν αυτή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της, λόγω επέλευσης ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο. Αναλυτικότερα, καλύπτονται: ενοίκια, μισθοί υπαλλήλων, τόκοι δανείων της επιχείρησης και έξοδα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ με ανώτατη ημερήσια αποζημίωση τα € 150,00 και ανώτατο όριο ημερών τις 90 ημέρες.
 
KΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ:
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές ή η απώλεια των ασφαλισμένων αντικειμένων   συνεπεία Κλοπής με διάρρηξη, ανεξάρτητα αν προηγήθηκε ή όχι αναρρίχηση.
 
 
ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ)   ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
Καλύπτεται η απώλεια μετρητών από το ταμείο ή το χρηματοκιβώτιο της   ασφαλισμένης επιχείρησης, που οφείλονται σε ένοπλη ληστεία.
 
 
ΣΕΙΣΜΟΣ
Καλύπτεται η ζημιά των ασφαλιζομένων αντικειμένων που   προκαλείται άμεσα από Σεισμό (κλονισμό ή Φωτιά).
Wednesday, 12 January 2011 19:28

Επιχείρηση

Published in epixeirisi Written by

Για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης είναι πάντοτε απαραίτητες κάποιες λειτουργικές δαπάνες άλλοτε ελαστικές και άλλοτε ανελαστικές. Για τη διασφάλιση αυτής καθεαυτής της λειτουργίας ακόμη και στο ενδεχόμενο μιας απρόσμενης καταστροφής είναι αναγκαία άλλη μια λειτουργική δαπάνη που αφορά την ασφάλιση της επιχείρησης. Το γεγονός της οικονομικής κρίσης δημιουργεί ένα οικονομικό περιβάλλον με αντικειμενικές δυσκολίες όπως η μείωση του αποθεματικού τις επιχείρησης, η δυσκολία δανεισμού, η μείωση της ρευστότητας λόγω χαμηλού τζίρου και η ανασφάλεια για το μέλλον. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον μια καταστροφή από οποιαδήποτε αιτία θα μπορούσε να δώσει τη «χαριστική βολή» στη λειτουργία της επιχείρησης. Η ανάγκη απόκτησης ασφαλιστικής κάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το κόστος δε της ασφάλισης δεν είναι ένα ακόμη έξοδο αλλά μια αναγκαία δαπάνη για την επανα-λειτουργία της δραστηριότητας μας και την επιβίωση μας σε περίπτωση μιας σημαντικής ζημίας. Στις Ασφάλειες Μάλαμα φροντίζουμε ώστε η δαπάνη αυτή να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, με τα μεγαλύτερα ωφέλη για εσάς!

Η διεύθυνση του κεντρικού γραφείου μας είναι στην Φαρών 14, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 63780-9
Το υποκατάστημά μας βρίσκεται στην διεύθυνση Αριστομένους 51, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 62592-3

Hosting by icehosting.com and developing by aidpc.net 2014. All rights reserved.

Log in to your account or