Ασφάλειες Μάλαμα

Ασφάλειες Πυρός


ασφάλειες πυρός κατοικίαςΗ κατοικία αποτελεί ένα σημαντικό και αγαπημένο περιουσιακό μας στοιχείο.

Η προστασία και η αντιμετώπιση από κάθε πιθανό κίνδυνο που την απειλεί, εξασφαλίζεται μόνο με την Ασφάλιση. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται είναι πολλοί και διάφοροι. Τα τυχαία / απρόβλεπτα γεγονότα καθώς και ο σεισμός, οι πλημμύρες αλλά και οι πρόσφατες φωτιές, αποτελούν παράγοντες που κατέστρεψαν ολικώς ή μερικώς οικίες στην Ελλάδα, αλλά και παντού ανά τον κόσμο.

 

Η διεύθυνση του κεντρικού γραφείου μας είναι στην Φαρών 14, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 63780-9
Το υποκατάστημά μας βρίσκεται στην διεύθυνση Αριστομένους 51, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 62592-3

Hosting by icehosting.com and developing by aidpc.net 2014. All rights reserved.

Log in to your account or