Ασφάλειες Μάλαμα

Wednesday, 12 January 2011 19:28

Επιχείρηση

Rate this item
(0 votes)

Για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης είναι πάντοτε απαραίτητες κάποιες λειτουργικές δαπάνες άλλοτε ελαστικές και άλλοτε ανελαστικές. Για τη διασφάλιση αυτής καθεαυτής της λειτουργίας ακόμη και στο ενδεχόμενο μιας απρόσμενης καταστροφής είναι αναγκαία άλλη μια λειτουργική δαπάνη που αφορά την ασφάλιση της επιχείρησης. Το γεγονός της οικονομικής κρίσης δημιουργεί ένα οικονομικό περιβάλλον με αντικειμενικές δυσκολίες όπως η μείωση του αποθεματικού τις επιχείρησης, η δυσκολία δανεισμού, η μείωση της ρευστότητας λόγω χαμηλού τζίρου και η ανασφάλεια για το μέλλον. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον μια καταστροφή από οποιαδήποτε αιτία θα μπορούσε να δώσει τη «χαριστική βολή» στη λειτουργία της επιχείρησης. Η ανάγκη απόκτησης ασφαλιστικής κάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το κόστος δε της ασφάλισης δεν είναι ένα ακόμη έξοδο αλλά μια αναγκαία δαπάνη για την επανα-λειτουργία της δραστηριότητας μας και την επιβίωση μας σε περίπτωση μιας σημαντικής ζημίας. Στις Ασφάλειες Μάλαμα φροντίζουμε ώστε η δαπάνη αυτή να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, με τα μεγαλύτερα ωφέλη για εσάς!

Last modified on Sunday, 08 July 2012 14:35
Super User

Rachel is based near Berlin and is the Web Editor for Corporate 2. She is the founder of Corporate 2 and enjoys all things internet.

Website: www.gavick.com
More in this category: Επιχειρηση! »

Η διεύθυνση του κεντρικού γραφείου μας είναι στην Φαρών 14, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 63780-9
Το υποκατάστημά μας βρίσκεται στην διεύθυνση Αριστομένους 51, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 62592-3

Hosting by icehosting.com and developing by aidpc.net 2014. All rights reserved.

Log in to your account or