Ασφάλειες Μάλαμα

Wednesday, 12 January 2011 19:18

Βασικό πακέτο

Rate this item
(0 votes)

Mε το πρόγραμμα του Βασικού Πακέτου προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους : Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός, Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς, Ζημίες από καπνούς της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Φωτιά από πτώση κεραυνού, Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων για οικιακούς σκοπούς, Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών, Ζημίες σε συσκευές-εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα, Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος, Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων, Ασφάλιση σε αξία καινούργιου και Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων αξιών.

Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Φωτιά και ζημίες από σεισμό, Οικογενειακή Νομική Προστασία D.A.S.-Hellas και Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA.

Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

Last modified on Tuesday, 20 March 2012 15:54
Super User

Rachel is based near Berlin and is the Web Editor for Corporate 2. She is the founder of Corporate 2 and enjoys all things internet.

Website: www.gavick.com

Η διεύθυνση του κεντρικού γραφείου μας είναι στην Φαρών 14, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 63780-9
Το υποκατάστημά μας βρίσκεται στην διεύθυνση Αριστομένους 51, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Τηλέφωνο 27210 62592-3

Hosting by icehosting.com and developing by aidpc.net 2014. All rights reserved.

Log in to your account or